Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

OmaStadi -äänestyksen tulokset pohjoisen alueella

OmaStadi-kartta kuva Minna Alanko

OmaStadi-kartta. Kuva: Minna Alanko.

Omastadi-äänestyksessä annettiin koko kaupungin alueella noin 47 000 ääntä ja äänestykseen edenneitä ehdotuksia oli 396.  Näistä 75 kpl etenee toteutukseen ja niihin kaupunki ilmoittaa käyttävänsä 8,8 miljoonan euron budjetin.  Seuraava vaihe on toteutuksen suunnittelu vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa ja tämä alkaa alkuvuodesta 2022.  Silloin tilanteen etenemistä voi seurata myös OmaStadi-sivuilla.

Pohjoinen alue käsittää Maunulan, Oulunkylän, Länsi- ja Itä-Pakilan sekä Tuomarinkylän.  Kokonaisbudjetti on 477 120 euroa, joka jakautuu toteutukseen äänestettyjen ehdotusten kesken seuraavasti. Kuvaukset ovat idean tekijöiden ja poimittu OmaStadi-sivulta.

1 Frisbeegolfrata Keskuspuistoon, 150 000 euroa

Ehdotuksen laatija on Sam Lönnqvist ja siihen on yhdistetty myös Tommy Renqvistin ehdotus.

2 Merkitty kävely- ja juoksureitti, 35 000 euroa

Kannustetaan ihmisiä liikkumaan lähialueellaan tekemällä eri mittaisia (esim 3, 5, 10 km) merkittyjä reittejä Oulunkylän ja Vantaanjoen varren alueelle. Reittimerkinnät auttavat ihmisiä seuraamaan kävellyn tai juostun matkan pituutta. Merkinnät voidaan toteuttaa myös niin, että reitin voi aloittaa ja päättää mihin tahansa kohtaan. Tekijä nimimerkki Tuulia.

3 Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja Keskuspuistoon, 100 000 euroa

Koronan aikaan ulkoilun suosio on lisääntynyt huomattavasti, samoin eväiden nauttimisen ulkona. Keskuspuiston eteläosissa ei ole kuitenkaan yhtään virallista nuotio- tai grillauspaikkaa, jossa voisi esim paistaa makkaraa tai lämmittää eväitä. Kesäaikaan kertakäyttögrillejä on löytynyt metsän kallioilta. Viralliset ja turvalliset nuotio- tai grillauspaikat vähentäisivät omatoimigrillauksen aiheuttamaa paloturvallisuusriskiä ja helpottaisivat helsinkiläisten retkeilyä lähimetsissä, kun olisi mahdollisuus nauttia lämpimistä eväistä myös Keskuspuistossa. Toivoisin paikkojen yhteyteen myös penkki- ja pöytäryhmiä nimenomaan eväiden nauttimista varten. Alueella ulkoilee usean kaupunginosan väkeä.  Ehdotukseen on yhdistetty tekijöiden Heidi Saukkonen ja Mirja K Miryis ideat.

4 Oulunkylän asemanseutu viihtyisäksi katutaiteella, 58 000 euroa

Oulunkylän asemanseutu kaipaa ilmeen kohotusta. Maalataan aseman alikulkutunneleihin johtavat betoniseinät värikkäiksi tuomaan piristystä asukkaille ja ohikulkijoille.

Pohjoisen alikulun lähistöllä maalataan betonikaaret, joissa on niittykukkaistutuksia sekä vastakkainen seinämä. Eteläisellä alikululla maalataan alikulkutunneliin johtavat betoniseinämät. Taide ilahduttaa keskeisellä paikalla junalle kulkijoita sekä toivottaa junalla saapuvat tervetulleeksi Oulunkylään.

Asemanseudun katutaide suunnitellaan yhdessä ogelilaisten kanssa paikallistuntemusta ja asukkaiden tarinoita hyödyntäen. Osa seinämistä voitaisiin maalata yhteisöllisesti esimerkiksi kaikille avoimessa kesätapahtumassa, jolloin ogelilaiset pääsisivät jättämään kädenjälkensä teokseen. Oulunkylän seurahuone on kiinnostunut olemaan yhteisöllisessä toteutuksessa yhteistyökumppanina.  Ehdotukseen on yhdistetty kaksi ideaa tekijöinä nimimerkit Laura ja Topi.

5 Kauneutta ja turvallisuutta Oulunkylän keskustaan, 118 000 euroa

Seurahuoneen ja Ruutanapuiston valaiseminen sekä puiston kehittäminen japanilaistyyliseksi

Historiallinen Oulunkylän Seurahuone sijaitsee aseman tuntumassa Veräjämäen puolella. Seurahuone toimii asukastalona, jossa sadat ihmiset kokoontuvat erilaisiin harrastuksiin. 1800-luvun lopulta peräisin oleva arvokas rakennus pitäisi valaista sekä turvallisuussyistä että myös rakennuksen kauneuden korostamiseksi. Talon sisäänkäynnin edustalla on upea siperianmänty, joka nykyisellään jää vaille huomiota. Sen valaisu naapureita häiritsemättä korostaisi puuta ja johtaisi käynnin talon kauniille sisäänkäyntiterassille. Valaistut talo ja puu tulisivat näkymään laajalle.


Oulunkylän aseman ja vanhan kirkon välissä sijaitsevassa Ruutanapuistossa kasvaa 1960-luvulla istutettuja vaahteroita ja noin 20 kirsikkapuuta, jotka ovat peräisin 1990-luvulta. Puistossa on myös leikkipaikka lapsille. Puusto on komea, mutta puisto on valaisematon ja ränsistynyt.


Ehdotus: Ruutanapuistosta kehitetään japanilaistyyppinen puutarha seuraavin toimenpitein:
1. Puistoon istutetaan lisää ikivihreitä ja erivärisiä ja -muotoisia puita sekä pensaita. Sisäänkäyntien kohdalle rakennetaan japanilaistyyliset portit yhdistettyinä uusiin istutuksiin.
2. Puistoon tulee kiviryhmiä, askelkiviä, kivilyhtyjä (ideakuva) ja muita japanilaiseen puutarhaan kuuluvia kivielementtejä.
3. Puisto valaistaan sopivasti ja lisätään levähdyspaikkoja.

Ruutanapuiston läheisyydessä Torivoudintien ja Karppitien kulmassa sijaitsee käyttötarkoitusta vailla oleva Alli Paasikiven puistona tunnettu alue, jonne lasten leikkipaikka olisi mahdollista laajentaa. Tällä voitaisiin myös kunnioittaa lasten ystävänä tunnetuksi tulleen presidentti Paasikiven puolison muistoa.

Ruutanapuisto olisi asukkaille paikka rauhoittua nauttimaan vehreydestä ja kauneudesta. Japanilainen puutarha vahvistaisi Oulunkylän identiteettiä ja tarjoaisi viereisessä Oulunkylän vanhassa kirkossa vihittäville pariskunnille omaleimaisen paikan hääkuvien ottamiselle.  Ehdotukseen on yhdistetty kaksi ideaa tekijöinä Oulunkylä-Seura ja Kaarina Kukka Korkeaoja.

Oulunkyläinen seuraa ehdotusten toteutumista ja raportoi siitä tulevissa numeroissa.

Teksti: Marja Markko

Kuva: Minna Alanko

Share