Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Oulunkylä, Uutiset

Valtuutetut pääosin toiveikkaita Oulunkylän keskustan asemakaavamuutoksen suhteen

havainnekuva Oulunkylän keskustasta

Havainnekuva Oulunkylän keskustan uudesta suunnitelmasta. Kuva: Huttunen-Lipasti arkkitehdit

Oulunkyläinen kysyi paikallisten kaupunginvaltuutettujen näkemyksiä Oulunkylän keskustan asemakaavamuutoksesta. Kyselyyn vastasivat Sini Korpinen (Kok), Hilkka Ahde (Sdp), Sami Kuusela (Sdp), Nina Suomalainen (Kok) ja Ilkka Taipale (Sdp). Suunnitelmassa nähtiin mahdollisuuksia nostaa Oulunkylän keskusta uudelle tasolle, mutta suunnittelun laatu ja viheralueiden säilyminen halutaan varmistaa.

Millaista Oulunkylää haluat suunnitella?

Hilkka Ahde (Sdp): ”Haluan toimivan, nykyistä raikkaamman ja monipuolisia palveluja sekä viihdykkeitä tarjoavan elävän keskustan Oulunkylään. Pidän tärkeänä, että keskustan kehittämisessä panostetaan niin asukkaiden kuulemiseen kuin myös laadukkaisiin julkisiin palveluihin.”

Sini Korpinen (Kok): ”Minulle on tärkeää, että Oulunkylä on alue, joka kehittyy ja kasvaa tavalla, jossa moderni ilmapiiri kohtaa aiemmin rakennetun. Tiivis, kaupunkimainen ja riittävästi vihreää ympärillä. Tilaa ja tilausta kehittyville palveluille, jotta oulunkyläläiset saavat läheltään niitä asioita, joita tarvitsevat. Pidän tärkeänä itse myös sitä, että Oulunkylässä on mahdollista halutessaan asua ilman omaa autoa ja silti päästä ympäri kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien myötä.”

Sami Kuusela (Sdp): ”Muutettiin Oulunkylään nyt kesäkuussa ja meitä viehätti alueessa monta juttua. Talot ovat mahtavalla tavalla erilaisia keskenään, ja erilaiset asumismuodot toimivat hyvin yhdessä, siis kerrostalot, rivitalot ja omakotitalot. Myös luonto ja varsinkin puut ovat upeita, koska niiden on annettu kasvaa vanhoiksi ja ylväiksi, myös pihoilla. Voisi sanoa, että tämän lähemmäs mannereurooppalaista tunnelmaa ei Suomessa päästä kuin Oulunkylässä.

Oulunkylä on myös aktiivinen paikka, missä ihmiset viihtyvät pihoilla, kaduilla ja toistensa seurassa. Erilaisten ihmisten kirjo viehättää ja tämäkin liittyy alueen pitkään historiaan. Nämä ovat piirteitä, jotka Oulunkylässä tulee säilyttää. Haluan, että Oulunkylä pysyy lähestyttävänä, monimuotoisena ja kivana, vaikka se kasvaa.

Nykyaikaisessa suuressa kaupungissa on monta keskustaa ja myös Helsinki kehittyy tällaiseksi. Isossa kaupungissa on yksi pääkeskusta ja monia eläväisiä keskuksia, joissa asutaan, pyöritetään firmoja, tehdään töitä ja käytetään palveluita. Oulunkylä on mainio esimerkki tällaisesta alueesta ja haluan, että alue virkistyy entisestään.”

Nina Suomalainen (Kok): ”Oulunkylällä on arvokkaat juuret helsinkiläisenä lähiönä. Monet haluavat tulla sinne asumaan. Se on erinomaisten kulkuyhteyksien varrella junaradan, uuden Raide-Jokerin ja merkittävien tieväylien varrella, siksi on selvää, että Oulunkylän kehittämistä pitää jatkaa. Ogelin keskustaan on hyvä saada lisää viihtyisiä asuntoja ja etenkin liiketilan ja palvelujen osalta kasvojenkohotus on tarpeen.”

Ilkka Taipale (Sdp): ”Tyrmistyneenä näin Oulunkylämme keskustan ’uudistussuunnitelman’. Kylästämme on tulossa varsinainen Alfaville, Kontulaa, Jätkäsaarta ja Kalasatamaa tiheämpi nukkumalähiö.

Tultuani Helsingin kaupunginvaltuutetuksi vuonna 1969 ensi töikseni osallistuin Käpylän puutarhakaupungin ja kohta sen jälkeen Toukola-Kumpulan omakotitaloalueen pelastamiseen kerrostalorakentamiselta. Samaa rytäkkää oli Oulunkylän seurahuoneenkin pelastaminen. Koskelasta yritin saada hollantilaisen mallin mukaista yhteisöllistä ihanne-palvelucampusaluetta opiskelijoille, perheellisille, sinkuille ja vanhoille ihmisille onnistumatta.

Oulunkylään rakennettiin ensimmäiset kerrostalot 50-luvulla mm. rintamamiehille ja siirtoväelle. Enemmän niitä tehtiin 60-luvulla, jolloin asemanseutu pysyi vielä kylän keskuksena. Ogelin kauppakeskus valmistui vain 35 vuotta sitten 1987. Kylän toiminnallinen keskus siirtyi sinne. Sen paremmaksi paikaksi oli ehdotettu Oulunkyläntien päälle rakennettavaa kantta, joka olisi yhdistänyt keskustan kokonaisuudeksi laajoine puistomaisine toreineen.

Oulunkylän tori ja Ogelin sisäpihat ovat jääneet epäkäytännöllisinä pääosin käyttämättä. Niistä ei tullut asukkaiden olohuoneita. Ogelin katettu sisätila ei korvaa julkista toria. Nyt siis nämäkin jäävät alueen pienten puistikoiden ohella korkeiden ja ylitiheiden betonitalojen alle.

Helsingin keskustan toreja on ryhdytty elävöittämään, mutta moni tori on epäonnistunut, esimerkkeinä Itä-Pasilan veturitori, Myllypuron laaja, kivetyn harmaa aukio. Ylä-Malmin tori toimii jotenkin, Ala-Malmilla ei ollenkaan. Niistä ei ole muodostunut kaupunginosiensa elävää keskusta. Moniaalla kunnon toreja ja aukioita ei olekaan.

Oulunkylässä, Veräjämäessä ja Veräjänlaaksossa on asukkaita pienen kaupungin verran. Kaupungeilla on yleensä keskustorinsa ja identiteettinsä. Oulunkylän neljä historiallista vaihetta ovat viljelyskylä, huvilayhdyskunta, esikaupunki, kaupunginosa. Nyt ratkaistaan viides vaihe ja tulevaisuus.”

Miten nyt esillä oleva keskustan suunnitelma toteuttaa tätä tavoitetta? Mikä on kantasi suunnitelmaan?

Hilkka Ahde (Sdp): ”Suhtaudun suunnitelmaan varauksellisen positiivisesti; kun hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle rakennetaan uusia asuntoja, on luonnollista, että kerroksia lisätään, jolloin myös viheralueita säästyy. Mutta olisiko max kahdeksan kerrosta kuitenkin riittävä korkeus? Mielestäni Oulunkylän omaleimaisuus ei kärsi keskusta-alueen neljän hehtaarin korkeammasta rakennuskannasta. Ja on tärkeää, että niin uusi terveysasema, kirjasto, työväenopisto kuin myös nuorisotilat saavat uudet hienot tilat. Näiden rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeätä, että oulunkyläläiset pääsevät vaikuttamaan jo tilojen suunnitteluvaiheessa toteutukseen. Asukkaille – kuten myös minulle – tärkeä Tapio Rautavaaran muistomerkki ansaitsee myös arvokkaan sijainnin.”

Sini Korpinen (Kok): ”Melko hyvin. Harmillista on se, että viheralueisiin joudutaan koskemaan, mutta muuten ne asiat, joita nostan tuossa aiemmin esiin toteutuvat hyvin. Aluetta kehitetään voimakkaasti ja se tarkoittaa myös vanhasta luopumista, mutta se, että rakennamme tiiviimmin radan varteen, palvelee myös ilmastoystävällistä asumista, kun julkisen liikenteen palvelutaso on korkea. Itse olen suunnitelmaan tyytyväinen.”

Sami Kuusela (Sdp): ”Nyt kesäkuussa kaupunkiympäristölautakunnassa päätetty kehittämisvaraus sisältää paljon hyviä elementtejä, vaikka nyt vasta annettiin lupa suunnitella ja homma on tosi alussa. Kun hanke etenee, pyrin lautakunnassa vaikuttamaan, että suunnittelu on mahdollisimman kunnianhimoista ja rakennuksista tulee kiehtovia ja juuri Oulunkylään sopivia. Tällä hetkellä ollaan järjestämässä arkkitehtuurikilpailua ainoastaan ostarin paikalle tulevasta rakennuksesta, mutta myös esimerkiksi kirjaston tulee olla ihastusta herättävä ja hieno.

Hanke on todella iso. Uusia asukkaita tulee alueelle 1300 ja Oulunkylän uuteen keskustaan rakennetaan myös paljon liiketiloja. Mielestäni juuri asemanseutu kaipaa kunnianhimoista kehittämistä. Esimerkiksi nykyinen ostoskeskus on melko ränsistynyt ja pieni.

Kun homma hoidetaan huolellisesti, rohkeasti ja alueen asukkaita kuunnellen, uskon että Oulunkylästä tulee entistä mahtavampi paikka asua, elää, käyttää palveluita ja tehdä töitä. Lisärakentaminen myös yleensä nostaa alueen asuntojen hintoja.

Näin iso rakennushanke tulee toki muuttamaan alueen luonnetta paljon. Tällä hetkellä rakennukset ovat matalia ja usein kaukana toisistaan. Tiiviimpi ja korkeampi rakennuskanta tarkoittaa suurempaa eroa esimerkiksi rivi- ja omakotitaloalueiden ja keskustan välille. Mutta se ei välttämättä ole huono asia: odotan innoissani, että uuden kotimme lähelle nousee uutta kaupunkia.”

Nina Suomalainen (Kok): ”Olen itse usein skeptinen hienojen arkkitehtuuristen havainnekuvien suhteen, joissa talot ovat aina upouusia, kadut putipuhtaita, on kesä ja aurinko paistaa. Todellisuus voi olla muuta. Joissain näkemissäni Oulunkylän suunnitelmakuvissa yleisilme on kovin urbaani ja kliininen. Rakennusten ulkoasuun on kiinnitettävä huomiota: ei tylsille betonikomplekseille! Viheralueita on ilman muuta säilytettävä ja kehitettävä vaikka rakennetaankin. Koiraihmiset ja lenkkeilijät haluavat ulkoilla muualla kuin autojen vieressä talojen välissä. Tarkoitus pitää olla säilyttää viihtyisyys ja ihmisläheisyys. Summa summarum, nyt kun on mahdollisuus viedä Ogeli uudelle tasolle, ei pilata sitä.”

Ilkka Taipale (Sdp): ”Oulunkylän keskustasuunnitelmasta on julistettava arkkitehtuurikilpailu. Hankkeeseen on sisällytettävä avoin kaupunkilaistori ja suuri yhteisöllisyyttä ylläpitävä kokous- ja kulttuurikeskus. Oulunkyläntien kansiratkaisua ei pidä poissulkea. Kaupungin on lisäksi käynnistettävä kaikkien toriensa ja aukioidensa elävöittäminen.

Kaupunginsuunnittelusta vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki on vihreä poliitikko. Hänen puolueensa on vaa´an kielenä ratkaistaessa, osoittautuuko Vihreiden idylli betonilähiöksi.

Boris Vianin kuuluisa laulu Seison torilla loppuu sanoihin ’Oi säilyttäkää elämä ja tuho estäkää ja tuho estäkää!’”

Teksti: Susan Wilander
Kuva: Huttunen-Lipasti arkkitehdit

Share