Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit -lehti

Pakilat, Uutiset

Polta puuta puhtaammin

puukiuas

Puukiukaiden päästöjä tutkitaan Itä-Suomen yliopiston tutkimussaunassa. Kuva: Itä-Suomen yliopisto.

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat omassa takassa tai saunan kiukaassa. Polttaminen aiheuttaa runsaasti päästöjä, jos poltetaan taitamattomasti tai käytetään märkää puuta.

Puunpolton savu on haitallisia ihmisten terveydelle ja myös vähentää viihtyisyyttä. Vanhaakin tulisijaa voi käyttää taitavasti ja vähentää omia päästöjään. Kuivaa asiaa -hankkeessa opastetaan oikeaoppiseen puun säilytykseen ja polttamiseen.

Puunpoltto heikentää yleisesti ilmanlaatua tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Tämä näkyy myös HSY:n ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltosta syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä, joiden pitoisuudet kohoavat etenkin lämmityskaudella. Noin puolet Suomen pienhiukkaspäästöistä on peräisin tulisijojen käytöstä. Puunpoltto on myös selvästi suurin mustan hiilen päästöjen lähde Suomessa. Mustalla hiilellä on ilmastoa lämmittävä vaikutus, joka korostuu etenkin arktisella alueella. Huonossa puunpoltossa hiukkas- ja PAH-päästöt ovat moninkertaiset hyvään polttoon verrattuna. Tärkeintä puunpoltossa on polttaa kuivaa puuta eikä lainkaan roskia. Lisätietoa ja vinkkejä löytyy verkkosivulta www.poltapuhtaasti.fi

TTS Työtehoseura, HSY ja Turun kaupunki käynnistivät vuonna 2018 EAKR-rahoituksella kaksivuotisen Kuivaa asiaa -hankkeen, jossa kehitetään asukkaille uusia polttopuupalveluita ja annetaan vinkkejä oikeaoppiseen puun säilytykseen ja polttamiseen. Tavoitteena on vähentää huonosta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästöjä ja parantaa siten pientaloalueiden ilmanlaatua. Uudet polttopuupalvelut voivat helpottaa puuenergian käyttöä ja vähentää puunpolton ympäristö- ja terveyshaittoja.   

Kuivaa asiaa -hanketta toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja Turun seudulla. Erityisinä kohdealueina pääkaupunkiseudulla ovat Helsingin Pakila ja Espoon Lintuvaara, joiden asukkaille on järjestetty infotilaisuuksia ja työpajoja puunpoltosta. Seuraava erityisesti Pakilan ja lähiympäristön asukkaille suunnattu asukasilta järjestetään Maunula-talolla (Metsäpurosali, osoite Metsäpurontie 4, Helsinki) torstaina 19. maaliskuuta 2020 klo 18.

Tilaisuudessa kerrotaan muun muassa saunan puukiukaiden päästöistä ja niiden vähentämiskeinoista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Teksti: Outi Väkevä, ilmansuojeluasiantuntija HSY

Maunula-talon Polta puuta puhtaammin -asukasillan ohjelma 19.3.2020 klo 18-20:

  • Kuivaa asiaa -hanke pähkinänkuoressa, hankkeen koordinaattori Minna Kuusela, TTS
  • Miten puukiukaiden päästöjä voi vähentää, yliopistotutkija Jarkko Tissari, Itä-Suomen yliopisto
  • Millaiset palvelut auttavat puhtaampaan puunpolttoon, asiantuntija Henna Hurttala, TTS
  • Tilaisuuden päätös, Minna Kuusela, TTS
Share